Хартиена индустрия

В целулозно-хартиената промишленост ефективността е ключът към конкурентоспособността. Независимо дали произвеждате вестникарска хартия, фини хартии или велпапе; вашето оборудване трябва да работи непрекъснато и ефективно. В противен случай губите време и пари.

На база дългогодишният ни опит в индустрията, промишлените смазочни продукти на Mobil ™ са подходящи за тежките работни условия, при производството на целулоза и хартия. В партньорство с основните производители на оборудване, ние сме разработили нашите продукти да се представят отлично дори при скорости на работа над 2000 м / мин при високи температури и в агресивна среда /каустик/.

Нашата уникална линия от синтетични и висококачествени минерални масла и греси – заедно с нашите инженерингови услуги „Mobil Serv“ – са създадени за да разрешат проблемите със смазването, предназначени за различни приложения в маслените циркулационни системи на машините за производство на хартия, за мазане на редуктори и лагери, валове на каландри, дървообработващи машини и оборудване за пречистване на отпадни води. Притежават много добри водоотделителни свойства.

Подкрепяме нашите смазочни продукти с подходящи съвети относно практиките на смазване, отстраняване на неизправности и други услуги, които да ви помогнат да сведете до минимум престоя на оборудването и да намалите оперативните разходи.

Енергетика
виж повече
Производство
виж повече
Хранителна промишленост
виж повече
Химическа индустрия
виж повече
Производство на метали
виж повече
Хартиена индустрия
виж повече
Производство на пластмаса
виж повече
Минна индустрия
виж повече
Корабоплаване
виж повече