Производство

Независимо дали машините ви произвежда обикновени крепежни елементи или сложни детайли и възли, прецизното производство, живота на инструмента и времето за работа са от решаващо значение за вашия успех и рентабилност. След много десетилетия съвместна работа с производители на оборудване, ние разполагаме с доказаните смазочни продукти и опит, за да ви помогнем във всяка стъпка от производствения ви път.

Индустриалните смазочни продукти Mobil ™ – включват както чисти флуиди за рязане и тежки операции на пробиване, смазочно охлаждащи течности ( водни емулсии ), така и смазочни продукти предназначени за смазване на направляващи и шпиндели. Всички смазочни продукти са формулирани с оглед на съвместимостта им, тъй като често се смесват при работа. Нашите смазочни материали са проектирани да работят заедно и да сведат до минимум въздействието от смесването им.

В допълнение към нашите висококачествени металообработващи смазочни продукти, ние предлагаме редица технически услуги, които да ви помогнат да поддържате оборудването си максималнo ефективно, като същевременно увеличавате живота на машините и маслото, намалявайки времето на престой и оперативните разходи.

Енергетика
виж повече
Производство
виж повече
Хранителна промишленост
виж повече
Химическа индустрия
виж повече
Производство на метали
виж повече
Хартиена индустрия
виж повече
Производство на пластмаса
виж повече
Минна индустрия
виж повече
Корабоплаване
виж повече