Химическа индустрия

В химическата промишленост се разчита на голямо разнообразие от инсталации и съоръжения, от системи с технологични течности и газове, пещи до компресори с високо налягане и вентилационни системи. От решаващо значение е всеки възел в оборудването да изпълнява функциите си възможно най-надеждно, защото непланираният период на престой на едно оборудване би могъл да доведе до спиране на останалата част от инсталацията.

Ние познаваме добре тази индустрия и предлагаме широка гама от индустриални смазочни продукти Mobil™, предназначени да предпазят технологичното оборудване, работещо при високи температури, високи натоварвания, да осигурят дълги интервали преди сервизиране – често срещани проблеми в предприятия от химическа промишленост.

Разработихме иновативни инженерингови услуги „Mobil Serv℠ Engineering Services, за да помогнем на Вашата химическа инсталация да работи по-ефективно, като същевременно подобри надеждността на оборудването, повиши безопасността и намали въздействието Ви върху околната среда.

Енергетика
виж повече
Производство
виж повече
Хранителна промишленост
виж повече
Химическа индустрия
виж повече
Производство на метали
виж повече
Хартиена индустрия
виж повече
Производство на пластмаса
виж повече
Минна индустрия
виж повече
Корабоплаване
виж повече