Новини

Нов „хъб за експертиза“ обединява топ-знания за ролята на лубрикантите в ефективното производство

Mobil SHC Club е социална мрежа за специалистите, които се грижат за безпроблемното функциониране на производственото оборудване.

Една нова социална мрежа, но не масова, а само за специалисти, си е поставила за задача да свърже главни инженери и технически директори от предприятия от цял свят, готови да споделят опит и почерпят знание от колегите си по една сложна тема:   използването на по-добри смазочни продукти за подобряване на ефективността на производственото оборудване. В тази тясно специализирана професионална социална мрежа те могат да открият експертиза и градивен опит, приложен на практика от компании  във  всички сектори от цял свят. В така наречения „клуб“ специалистите могат да се допитат до експерти – инженери, които са посветили професионалното си ежедневие на подобряване качествата на смазочните продукти, както и на правилното им внедряване в производството. Mobil SHC Club е същински „хъб“ за  обмяна на опит и добри производствени практики в тази област, който нито една публикация или професионална конференция по света не може да поднесе – наведнъж, лесно и бързо.

Mobil SHC Club: хъб за експертиза

За експертите, които имат отговорността да се грижат за производственото оборудване в едно предприятие, възможността да се допитат до колеги-професионалисти с богат опит и задълбочени знания, е безценен ресурс. Подобен контакт може да се реализира предимно по два начина. Най-популярният са специализирани „събития“ – форуми, конференции, професионални сбирки, тематични конгреси. Те изискват мощна инвестиция на време за подготовка, организация, солидно финансиране и пътуване до мястото на провеждане, което пък нерядко означава жертване на други работни ангажименти. Освен всичко подобни събития специално в областта на смазочните продукти са рядкост в България и региона. Друга възможност за професионален контакт е директното онлайн общуване. То е гъвкаво откъм време и в същото време дава досег до много повече ресурси.

Социалната мрежа на специалистите по лубриканти  Mobil SHC Club е именно такъв инструмент. Тя е достъпна по всяко време. В нея участват както най-добрите специалисти от цял свят, внедряващи новостите в областта на смазването, така и технически директори и главни инженери от предприятия от всички сегменти на индустрията. Желанието им за обмяна на опит и споделяне на информация без жертване на време и средства се постига чрез Mobil SHC Club.

„Малцина си дават сметка, че именно смазочните продукти могат да помогнат за спестяване на енергия в производствения процес или да съкратят работния цикъл на машините, което води до по-висока  производителност на оборудването. Това се постига посредством непрекъснатият процес на проучване, разработване и подобряване  на маслата – а ние можем да научаваме за тях и най-вече за тяхното практическо приложение постоянно, благодарение на този нов хъб на в Омникар БГ – официален дистрибутор за България на маслата Mobil. Ангелов е един от онези специалисти, които в една неголяма европейска държава се броят на пръстите на едната ръка: експертите, които консултират производствените предприятия със „заплетени“ случаи на проблемно работещи машини. “Черпим знания и опит от работата на колеги-професионалисти по цял свят. Имаме поглед върху световната практика в най-различни сектори. Намираме решения на трудни ситуации в предприятия с изключително специфични проблеми, при които оборудването е подложено на  тежки работни условия .“

Социалната мрежа за професионално общуване по темата за смазването, Mobil SHC Club предлага няколко възможности за черпене на опит от глобалната практика:

  • Професионален форум: тук професионалистите от различни компании могат да се допитат до експертите от Exxon Mobil, за да получат професионална консултация от най-добрите международни специалисти на компанията, включително тясно профилирани технически консултанти от най-висок ранг; тук е обичайна практика да се споделят полезни съвети и да се дискутират идеи;
  • Истории на успеха: макар да звучи лесно като щракване с пръсти, всяка успешна история е сложна битка, спечелена с много труд, инвестиции в проучвания, време за анализи, нерядко проби и грешки; извличането на най-доброто от чуждия опит спестява финансови ресурси и време;
  • Видео-наръчници: цял раздел в социалната мрежа е посветен на видео-наръчници от типа „как да“ – това са нагледни материали, които помагат на професионалистите в ежедневната им дейност, свързана с работата на производствени машини и ролята на лубриканта в тяхното ефективно функциониране;
  • Календар на събитията на индустриите, за които маслата и гресите са от ключово значение: тук професионалистите от различни сектори могат да узнаят кога и къде по света се събират топ-специалисти от тяхната индустрия, за да споделят най-добрия опит от бранша си;
  • Форум на дистрибуторите: дистрибуторите са тези, които познават най-добре цялата продуктова гама на големия производител, и в същото време са в постоянен досег с всички индустрии; техният практически опит е богат извор на знания по специфични проблеми, за конкретни продукти и за приложението им в различни сценарии.

„Възможността да общуваме с професионалисти от цял свят, както със създателите на маслата Mobil, така и с представители на различни сегменти на  индустрията, ни позволява да развиваме своята експертиза, която иначе би била ограничена до опита ни само в предприятията от локалния пазар,“ казва Димитър Славов, мениджър индустриални продукти в Омникар БГ. По думите му, досегът до подобна глобална „банка“ от знания позволява проектирането на нови решения за приложението на масла, които подобряват енергийната ефективност и производителността на предприятията на българския пазар.

adminНов „хъб за експертиза“ обединява топ-знания за ролята на лубрикантите в ефективното производство