Mobil SHC - Моторни масла | Качествено моторно масло от Omnicar.bg


Начало › Mobil SHC

Предимства на синтетичните смазочни продукти в индустриалното производство

Mobil SHC vs. Минерални масла
Смазочните продукти Mobil SHC имат предимства, които минералните масла не притежават. При изключително екстремни условия на работа като високи и ниски температури, натоварване и налягане, често спиране и пускане, смазочните продукти Mobil SHC са незаменими и осигуряват отлични условия за работа в компресори, хидравлики, двигатели, трансмисии и други съоръжения.

Високата термична устойчивост на смазочните продукти Mobil SHC, устойчивостта им срещу окисления, както и ниското ниво на отлагания видят до съществено удължаване на периодите за смяна в сравнение с минералните масла.

Смазочните продукти Mobil SHC са изключително подходящи за работа при ниски и екстремно ниски температури, като запазват своята течливост и смазочни качества, осигуряват достатъчен смазочен филм и защитават детайлите от износване.

Всички тези характеристики на смазочните продукти Mobil SHC водят до повишаване на енергийната ефективност. Синтетичните масла образуват по-здрав маслен филм в сравнение с маслата на нефтена основа, като по този начин подобряват смазването и намаляват загубата на енергия. Обикновено синтетичните масла имат по-нисък вискозитет и по-нисък коефициент на триене в сравнение с минералните, което оказва влияние за икономия на енергия, както и за по-бързо и качествено смазване при ниски температури и стартиране на механизми.

Синтетичните смазочни продукти Mobil SHC имат по-голямо поведение при работа при високо налягане.

Синтетичните смазочни продукти Mobil SHC подобряват оперативността, удължават живота на техниката и увеличават производителността.


logos