Ефективна устойчивост, безопасност и продуктова интеграция - Моторни масла | Качествено моторно масло от Omnicar.bg


Начало › Ефективна устойчивост, безопасност и продуктова интеграция

Устойчивост

В Омникар БГ разбираме, че успешните компании са тези, които гледат на устойчивостта и бизнес целите, като свързани помежду си. Балансирането на икономическия растеж, социалното развитие и опазването на околната среда са от ключово значение, за да бъдем отговорна част от обществената сфера, в която се развиваме.

Една от основните цели на Омникар БГ е да постигне този баланс, чрез развитие на бранда МОБИЛ и съответното обслужване свързано с бранда (модернизираните моторни масла Mobil). Също така  да  отговаря на   най-високи стандарти,  осигуряващи висока производителност и подобряване на горивната ефективност за разлика от техните минерални еквиваленти.

Моля, отнасяйте се до съответната продуктова характеристика.

Синтетичните моторни масла Mobil се сменят по-рядко отколкото техните минерални еквиваленти. Използването им удължава (трудовия) живота на оборудването, като по този начин спестява от разходи по обслужване (оборудването) и води до икономия на горивото.

ExxonMobil Lubricants и Specialities са достигнали до извода че интегрираният подход за целостта на продукта и удовлетвореността на клиентите са от първостепенно значение за своя успех.

Абсолютната ангажираност към продукта или интегриран подход означава проактивно управление на отделните етапи през целия жизнен цикъл на цялата продуктова линия на Мобил.

Омникар БГ е отговорна компания, ангажирана да провежда дейността си по начин, който защитава безопасността, сигурността и здравето на своите служители, клиенти и общественост. Това са основните приоритети на работното място.

ExxonMobil предоставя информация за безопасност на продуктите и тяхното съхранение (Stewardship) за тези, които ги транспортират, използват и подреждат. Има интернет базирани технически характеристики за безопасност, които включват начина на  употреба (подходящи употреби), условия за безопасна употреба (здраве) и опазване на околна среда, контрол при експлоатация, мерки за оказване на първа помощ, и начин на унищожаване

Клиентите трябва да търсят тази база информация и да се запознаят с най-новите и версии.

ExxonMobil осигурява технически спецификации (PDS), които са на разположение, като референтна информация за всеки продукт.

ExxonMobil предоставя Продуктови Технически спецификации (PDS), които са на разположение като референтна информация за продукта, за всеки Mobil лубрикант.


logos