Услуги - Моторни масла | Качествено моторно масло от Omnicar.bg


Начало › Услуги

SIGNUM

Програмата Signum на ExxonMobil за анализ на масла е предназначена за крайни потребители в сферата на индустрията и транспорта. Програмата дава цялостен анализ на маслото, като отчита състоянието и годността на маслото за последващо използване. Анализът е особено полезен за специалисти занимаващи се с поддръжка на техниката, и които искат да увеличат нейната производителност и период на експлоатация.

За повече информация за тази програма и нейните възможности, моля посетете сайта на Mobil Signum Oil.

REACH

ExxonMobil са предприели необходимите действия, с цел покриване изискванията на новата нормативна уредба на Европейския съюз, известни под наименованието REACH (регистрация, оценяване и разрешаване на химически вещества).

Научете повече за REACH, както и за действията, предприети от ExxonMobil за съответствие със законодателството на ЕС.


logos