Индустриални продукти Mobil - Моторни масла | Качествено моторно масло от Omnicar.bg


Начало › Индустриални продукти Mobil

Индустриални смазочни продукти и греси Mobil.

Повече от век, ExxonMobil е иноватор в смазочната технология, направил истински открития при смазочните продукти и греси за индустриални машини, разполага с огромен опит, професионални програми и инструменти, за да помогне на клиентите си да постигат успехи при увеличение на производителността.

Този стремеж към иновации довежда до създаването на Mobil SHC, основната линия научно разработени синтетични масла с отлични експлоатационни качества. Индустриалните масла Mobil SHC включват трансмисионни масла за конвенционални скоростни кутии и вятърни турбини, компресорни масла, масла за хранителната промишленост, греси и циркулационни масла.

Научете повече, като изберете от списъка по-долу:

Омникар предлага широка гама индустриални смазочни продукти Mobil, които включват технологии на базата на синтетични и минерални масла, чиято цел е да повишат производителността на клиентите. За повече подробности вижте Бюлетин с продуктови характеристики на ExxonMobil .

  • Хидравлични масла Mobil DTE
  • Индустриални синтетични и минерални трансмисионни масла Mobil
  • Турбини и циркулационни масла Mobil
  • Хладилни масла Mobil
  • Масла и греси Mobil за хранителната промишленост
  • Масла за газови двигатели Mobil Pegasus
  • Компресорни масла Mobil Rarus
  • Масла за направляващи и вретенни масла Mobil
  • Технологични масла Mobil
  • Синтетични и минерални греси Mobil

Омникар предлага и редица свързани услуги на нашите индустриални клиенти.


logos