Mobil Греси - Моторни масла | Качествено моторно масло от Omnicar.bg


Начало › Mobil Греси

Грес с марка Mobil – повишена защита, осигуряваща увеличена производителност

Гресите с марка Mobil™ са разработени на базата на внимателно подбрани течности на минерална и синтетична основа в комбинация с патентована технология за сгъстяване и системи от добавки-синергисти.

Тъй като съвременните производствени технологии подсигуряват постоянно качество и ефективност, гамата греси на Mobil е специално предназначена да отговаря на широко разнообразие от работни условия в индустриалното и мобилното оборудване. Това включва приложение в екстремални условия като високи и ниски температури, навлизане на вода, тежки или шокови натоварвания и променливи скорости.

Гресите Mobil се предлагат с различни степени на вискозитет за допълнителен избор и гъвкавост и са предназначени да поддържат вашите машини така, че те да работят с възможно най-висока ефективност, предлагайки три отличителни предимства:

  • Повишена надеждност и производителност на оборудването – дори в екстремални работни условия
  • Рентабилно смазване и по-малко отпадъци – благодарение на дългия експлоатационен живот на греста и удължения интервал между отделните смазвания
  • Потенциално увеличена производителност – чрез експертните съвети на инженерите на ExxonMobil

Разчитайте на синтетичните греси Mobilith SHC™, за да намалите разходите по поддръжката и да повишите доходността си.

Синтетичните греси Mobilith SHC са високоефективни продукти, научно разработени да надхвърлят високите изисквания и на най-екстремните приложения. Балансираният формулиращ профил на серията - синтезирани течности на въглеводородна основа, заедно с тези на усъвършенствания сгъстител литиев комплекс - ги прави най-предпочитаните греси за смазване на широк спектър от машини, превозни средства и компоненти, за които се изисква отлична лепливост, структурна стабилност и водоустойчивост.

Ниското вътрешно триене и високият естествен индекс на вискозитета в основните течности осигуряват предимства като удължен живот на лагерите, широк температурен диапазон на приложение и по-дълъг експлоатационен живот на греста в сравнение с конвенционалните минерални масла и греси - като най-важната цел е да се намалят разходите по поддръжката и да се повиши доходността.


logos