Синтетични масла - Моторни масла | Качествено моторно масло от Omnicar.bg


Начало › Синтетични масла

Синтетични масла - Какво представляват синтетичните смазочни продукти/масла?
Синтетичните смазочни продукти съдържат по-високо рафинирани базови масла от използваните при минералните масла. Те предлагат отлична защита и подобряват работните характеристики на двигателя. За да научим повече за синтетичните моторни масла, да погледнем към произхода на моторните масла. Има два основни типа смазочни продукти:

  • Минерални масла
  • Синтетични масла

Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нефта без допълнителна обработка. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Състава на маслата варира с качеството на нефта и условията на получаване. За да се гарантират определени показатели, устойчивост и др. най-често е необходимо добавянето на адитиви/присадки.

И двата типа смазочни продукти са направени от суров петрол. Разликата се състои в това, че синтетичните масла са получени в резултат на по-задълбочени процеси на рафиниране и са с по-голяма чистота от традиционните минерални масла. Така не само се премахват примесите, но и се позволява на отделните молекули в маслото да са съобразени с изискванията на модерните двигатели, като по този начин синтетичните масла осигуряват по-високо ниво на защита и ефективност.

Какви са преимуществата на синтетичните масла?
Резултатът от употребата на синтетични масла е повече надеждност, особено по отношение на течливостта при ниски температури и устойчивостта при високи температури, както и защита от отлагания. Тези качества спомагат за намаленото износване, икономия на гориво и дълъг живот на двигателя.

Синтетичните моторни масла спомагат също така и за икономия на горивото. Традиционните минерални масла са по плътни и с по-ниска течливост, което прави двигателя по-малко ефективен. Синтетичните масла са с по-голяма течливост, в следствие на което двигателят достига върхова работна ефективност много по-бързо. Друго предимство на тези моторни масла е, че те са по-чисти – това намалява емисиите на двигателя в сравнение с традиционните минерални масла.

Конвенционалните минерални масла също съдържат големи количества примеси, като например сяра, реактивни и нестабилни въглеводороди и други нежелани замърсявания, които не могат да бъдат напълно отстранени чрез конвенционална рафиниране на сурово масло. Във всички тези важни отношения, синтетични масла лесно превъзхождат минерални масла. Синтетичното масло предлага значителни предимства пред конвенционалните масла на двигателя, като например: изключителна защита, по-добра ефективност на двигателя, по-бързо смазване при стартиране при ниски температури, отлична защита при високи температури, по-ефективна работа на двигателя в по-широк температурен диапазон, чистота на двигателя, защита срещу вредни отлагания.


logos